STEGET

Ta steget mot ett nyktert liv!

Rehabcenter STEGET är en professionell beroendeklinik med över 32 års erfarenhet i branschen som framgångsrikt använder sig av 12-stegsmodellen. Öppenbehandling deltid/kvällstid är ett fungerande koncept där fördelarna är uppenbara, då individen bor hemma och arbetar under tiden. Man arbetar mot missbruk av alkohol, läkemedel, narkotika, spel och socker.

Rehabcenter STEGET erbjuder en kostnadseffektiv metod för vuxna som inte kommit så långt in i beroendet att de har förlorat allt – ännu! Det allra svåraste är att ta första steget men det finns en trygghet i att inte längre behöva vara ensam med sina problem. Rehabcenter STEGET hjälper också företag som vill arbeta med sin alkohol- och drogpolicy för en bra arbetsmiljö med förebyggande åtgärder. Rehabcenter STEGET har utvecklat en metod för att finna beroendeproblematiken på ett tidigt stadium. Man utbildar också chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra nyckelpersoner i samtalsgenomförandet, vilket är en viktig del i arbetet att bryta förnekelsen. En väl använd teknik för att nå bättre och snabbare resultat när arbetsprestationen försämras p.g.a. alkohol, läkemedel, narkotika, spel eller annan problematik. Man kan även teckna ett avtal särskilt framtaget för de behov ens företag kan tänkas ha. Inom 24 timmar kan man då få hjälp med ett ingripande samt är garanterad en plats på STEGET. Tillsammans med en alkohol- och drogpolicy är företaget och arbetsledaren väl rustad att möta vilket drogproblem det än handlar om. IVO Inspektionen för vård och omsorg, är tillsynsmyndighet.

Vad ingår i avtalet?
Snabb personlig service.
Att få hjälp vid intervention, kartläggning.
Tydliga rekommendationer, för bästa möjliga vård för klienten.
Vi ger årligen (60 min) nödvändig utbildning.