Claessons Trätjära

Produkter för gamla tiders hantverkskunnande

Mycket av de äldre hantverkskunnande är idag förbisett, men på Claessons Trätjära håller man intresset levande för gamla metoder. I butiken på Ringön samt i webshopen säljs traditionsenliga underhållsmaterial för att vårda och bevara både hus och skepp.

Sortimentet ligger i linje med de flesta koncept för traditionsenligt skepps- och båtbyggeri, liksom för underhåll av maritima miljöer. Hit söker sig företag som arbetar med att tjära hus men också med byggnadsvård av kulturhistoriska byggnader – allt ifrån trätak på kyrkor till byggnation och underhåll av stora träfartyg som ostindiefararen Götheborg III, vikingaskeppen Vidfamne och Draken Harald Hårfagre. Genom åren har man bland annat levererat cirka 20 ton produkter, huvudsakligen tjära, linolja, terpentin, skeppsdrev och beck, till bygget av Ostindiefararen Götheborg.

Stor miljövinst
Långt innan vikingatiden använde människan trätjära för att göra olika naturmaterial mer hållbara. I Norden har traditionen bevarats och hållbarhet är en av tjärans stora fördelar. Att ge trät en behandling på gammalt sätt är ofta mer effektivt och står exempelvis emot mögel och smuts bättre, vilket gör trät både är lättskött och hållbart i många år framöver.

VISSTE DU ATT TRÄTJÄRA…

… Skyddar trä som kommer i kontakt med fukt och vatten.

… Även har använts vid behandling av sår & irritation.

… Användes före vikingatiden, kanske redan av neandertalarna.

… Kan användas på husfasader, tak, båtar & skepp.

… Förlänger träets livslängd avsevärt.

Besök Claessons Trätjära landvägen på Stenkolsgatan 5 i Göteborg, sjövägen på Ringön kajplats 299B.