Lepramissionen Sverige

Hjälp till de mest utsatta i vår värld

Den som blir leprasjuk har ett livslångt lidande framför sig om hjälpen uteblir. Men Lepramissionen kommer med hälsa, hopp och rättvisa. De vill också ge vidare en stor portion omsorg och kärlek till dem som världen föraktat i årtusenden.

En värld utan lepra
Lepramissionen är en kristen organisation inom internationellt utvecklingssamarbete vars svenska del grundades 1985. Visionen är en värld utan lepra – en kronisk infektionssjukdom som orsakas av en bakterie som angriper huden, de ytliga nerverna och slemhinnor. Sjukdomen kan exempelvis ge förlamningar, svårläkta sår och oförmåga att blinka. Idag är lepra väldigt sällsynt i Sverige, men i framför allt Indien, Brasilien och flera länder i Afrika är andelen sjuka hög. De drabbade är ofta de fattigaste av de fattiga.

Innehar 90-konto
I Sverige samlar man in pengar till projekten utomlands och sprider kunskap om att lepra finns och vad som kan göras åt det. Arbetet riktar sig till alla drabbade oberoende av kön, etnicitet, religion eller politisk övertygelse. Projekten medfinansieras, granskas och följs upp i samarbete med Svenska Missionsrådet, en av de organisationer som den statliga myndigheten Sida förmedlar biståndsinsatser genom.

Lepramissionen har 90-konto innebär att man uppfyller Svensk Insamlingskontrolls kriterier och granskning av bland annat administrationskostnader. De senaste åren har Lepramissionen Sverige förmedlat över 90% i ändamålskostnader. Genom att bli månadsgivare eller ge en gåva kan du bidra till en värld utan lepra.


Relaterade artiklar