Hälsolövet

Det kristna alternativet

Höstlövet erbjuder olika typer av tjänster för att förebygga eller hjälpa människor att komma till rätta med sina hälsoproblem. Planer finns att öppna ett HVB-hem för personer med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder. Hälsolövet är ett idéburet vårdbolag utan privata vinstintressen och all verksamhet vilar på en kristen värdegrund.

Hälsolövet håller regelbundet olika evenemang såsom Retreater/Hälsodagar, Återhämtningsdagar och Min bästa vecka. Ca en gång per månad arrangeras retreater på vackra Sjöhamra gård i Roslagen (norr om Åkersberga). I kurser/ temaveckor/program erbjuds friskvård, återhämtning och stresshantering utifrån ett kristet perspektiv. Hälsolövet vänder sig till dig som behöver förebygga utmattning eller vill få stöd i en återhämtningsfas efter utmattningsdepression, samt även till företag som vill erbjuda friskvård på kristen grund till sina anställda.

Praktiska redskap

Hälsolövet erbjuder CD-skivor och böcker som kan användas förebyggande eller i en återhämtningsfas efter utmattningsproblem. De berör grundläggande områden som kärlek, frid, Guds beskydd och trygghet, vila och frihet. Den inre bönen är en bönemodell som hjälper dig att komma in i vila och frid i Guds närvaro. Boken ”Inre bön – hjärtats kärleksbön” och CD-skivan fördjupar kunskapen om den inre bönen samt underlättar för att öva hemma. Med dem kan du på egen hand kunna genomföra steg 1 och 2 i den själavårdsmodell som vi använder i våra program (den s.k. 7-stegsmodellen) som bygger på kristen värdegrund.

  • Hälsoinspiration
  • Friskvård
  • Retreater/Hälsodagar
  • Kurser/Seminarier