Svenska Skoindustrimuseet

En resa i svenska skoindustrins fotspår

Svenska Skoindustrimuseet invigdes 1986 och är det enda skoindustrimuseum i norra Europa med tillverkning av skor. Museet är inrymt i en trevåningsbyggnad. På första våningen visas utställningar om skoindustrins utveckling och svenskt skomode från 1890 till 1980. På andra och tredje våningen finns skofabriken Bengtar skor bevarad, där jobbar dagligen en nåtlerska och en skomakare med tillverkning av slippers, snörskor och ökenkängor.

Det här är berättelsen om skorikets uppgång och fall – och museet som än idag håller historien vid liv.  Idag klickas skorna hem från nätet utan tanke på vart eller hur de tillverkats. Annat var det förr när skotillverkning var ett kringflackande beställningsjobb. Partiskomakeri var en betydelsefull katalysator för skrået, men den riktiga skjutsen kom av tidens tekniska framsteg. Ny maskinteknik möjliggjorde för fabriker, järnvägar underlättade långväga frakt och distribution. Tillsammans blev det startskottet för staden Kumla. Hela samhället är uppbyggt kring skoindustrin. Den utvecklingen fortsatte långt in på 1900-talet. I slutet av 30-talet var hälften av Sveriges alla skotillverkare hemmahörande i Örebro län.  Efter drygt ett sekel av svensk skoindustri skulle dock storhetstiden nå vägs ände. 1955 hävdes tullskyddet och det blev omöjligt att konkurrera med länder vars produktion var billigare. Men nostalgin, historien och inte minst hantverket lever kvar på Skoindustrimuseet i Kumla.  Museet har gratis guidningar för skolor som kan bokas även utanför museets ordinarie öppettider. En guidning tar ca 35-45 min.

  • Guidning
  • Museum
  • Skotillverkning
  • Skolvisningar