Stefan Ingesson

En resa i stormaktstidens fältsjukvård

I Kungens män – Karl XII:s Drabantkår ger Stefan Ingesson en målande bild av hur det militära livet tedde sig i stormaktstidens Sverige, och inte minst, farmakologin. Boken är utgiven av Ekström & Garay och Stefan Ingesson.

Det är en dag i början av 1700-talet. Röken har ännu inte skingrat sig över slagfältet. Här och där hörs spridda skrik från sårade soldater. Det är dags för fältskärarna att ta sig an sitt smutsiga arbete. Men deras arbete bestod inte bara av att avlägsna skadade lemmar. I boken I Kungens män – Karl XII:s Drabantkår av Stefan Ingesson beskrivs ingående det medicinska arbete som praktiserades för att i möjligaste mån kurera Karl den XII:s skadade drabanter.  Det är sällan man kommer soldaterna så nära inpå livet som i detta fall, vars soldater inte bara försökte överleva fiendens kulregn och svårartade sjukdomar, utan även ofta tuffa och ibland tveksamma behandlingsmetoder och medicineringar.

Ett oskrivet kapitel
Boken är nu aktuell med en andra upplaga, där man förutom ett intressant historieberättande även får en god inblick i läkekonsten i början av 1700-talet. Kungariket Sverige stod på topp och krigen avlöste varandra. Kungens eget livgarde, de fruktade drabanterna var elitförbandet som var känt för att aldrig vika från kungens sida.  Förutom krigen förekom inre stridigheter som ledde till diverse blessyrer som behövde omhändertas. Tanken med boken var från början att skildra drabantkåren, men upptäckten av bevarade recept  Hagströmerbiblioteket i Solna, utskrivna till drabantkåren, öppnade en dörr som ledde till ett oskrivet kapitel i den svenska militärhistorien. 

Författare Stefan Ingesson
Stefan Ingesson, född 1966 i Motala, är fil. mag. i arkeologi samt har en kandidatexamen inom ämnesområdet kulturarv-naturmiljö. Han har mångårig erfarenhet som arkivarie vid Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena, med ett specialintresse för bland annat militärhistoria. Han har sedan 2011 forskat kring Karl XII:s Drabantkår och därvid kommit fram till nya forskningsresultat. Det är länge sedan någon tog ett grepp om ämnet, och genom en omfattande arkivforskning bidrar Stefan Ingesson med nya perspektiv och mera inträngande detaljer på området. Detta gäller särskilt den medicinhistoriska delen, där upptäckten av ett stort antal recept från Karl XII:s tid kastar nytt ljus över arméns läkemedelsterapi och förskrivningsmönster ända ner på individnivå under Stormaktstidens sista decennium. Kungens män. Karl XII:s Drabantkår fyller onekligen ett tomrum i den svenska historieforskningen.


Relaterade artiklar