Vreta Klosters Församling

En levande kyrka med medeltida anor

Med rötter ifrån medeltiden är Vreta Klosters församling en plats där du kan hitta kungagravar, historiska minnesmärken och höra viskningar från förr. Men trots historiens vingslag är församlingen framför allt en plats för tro, gemenskap och en levande kyrka.

Vreta Klosters kyrka i Ljungsbro, strax utanför Linköping, är en av de äldre kyrkorna i Sverige och har stått stadigt sedan medeltiden. Här sitter det historia i väggarna i kyrkan som är en av landets mest intressanta medeltida byggnader, som dessutom har omkring 900 år av obruten funktion som församlingskyrka. I anslutning till kyrkan finns ruinerna av Sveriges äldsta nunnekloster med anor från sekelskiftet 1000- och 1100-talet. Klosterhuset är ett av Sveriges få helt bevarande klosterbyggnader med ett ståtligt stenmagasin från 1200-talets andra hälft. I kyrkbyn hittar man bevarade byggnader från svunna tider, så som prästgården från 1688 och den ”nya” från 1754. Den gamla kaplansgården är från 1635. Kyrkbyn bjuder på mycket intressant historia och det finns tillgång till flera olika guidade turer som arrangeras av Föreningen Klosterliv i Vreta.

En levande församling
Förutom att vara en plats för historieälskare är kyrkan också en del av Vreta Klosters församling som verkar för öppen och levande mötesplats. Här är kyrkan en tillgänglig och delaktig part i olika sammanhang, för både gudsmötet och det mänskliga mötet.
Sommartid kan man bland annat komma i kontakt med Vreta Klosters församling genom det mysiga Klosterhusets Café som har öppet hela sommaren. Som turist kan man exempelvis även delta i morgonbön och aftonbön på såväl vardagar som helger.