Svalorna Latinamerika

Du som vill kan vara med och påverka på riktigt

Svalorna Latinamerika är en organisation som grundades 1959 med syftet att främja mänskliga rättigheter och förbättra livsvillkoren för barn, ungdomar och kvinnor i Latinamerika.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst oberoende och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer i länder som Bolivia, Guatemala, Nicaragua och Peru.

Genom sin långsiktiga utvecklingssamarbete fokuserar Svalorna Latinamerika på demokrati, jämlikhet och hållbar utveckling. Målet är att ge marginaliserade kvinnor, barn och ungdomar möjligheter att påverka sina liv och sin omgivning för att skapa förbättrade levnadsvillkor.

I sina samarbetsländer fokuserar Svalorna Latinamerika på olika områden. I Peru arbetar man exempelvis med frågor som försörjning, organisation och påverkan i samband med klimatkrisen. Målet är att förbättra livsvillkoren på landsbygden genom utbildning i entreprenörskap och klimatanpassade jordbrukstekniker. Och i Nicaragua fokuserar organisationen på att bekämpa destruktiva normer och ideal genom att involvera pojkar, män, pappor och andra vuxna i barnens närhet. Genom utbildning och diskussion strävar man efter att påverka könsroller, diskriminerade vanor och attityder.

Svalorna Latinamerika är en väletablerad organisation med lokal personal på plats i de länder de arbetar i. Samarbetet med lokala organisationer och människor är avgörande för att nå de gemensamma målen inom programmen för jämställdhet och klimaträttvisa.

För att stödja Svalorna Latinamerika och deras arbete för mänskliga rättigheter och förbättrade livsvillkor i Latinamerika kan man bli medlem i organisationen, göra en donation eller engagera sig i en lokalfgrupp. Genom att engagera sig kan man vara med och skapa möjligheter för kvinnor, ungdomar och barn att förbättra sina liv.

Svalorna Latinamerika granskas av Svensk insamlingskontroll.


Relaterade artiklar