Human Bridge

Bistånd och hållbarhet för människa och miljö

Sedan hjälporganisationen Human Bridge bildades för drygt 20 år sedan har man arbetat med att samla in sjukvårdsutrustning och material i Sverige vilket skickas vidare till länder där behovet är stort. Genom att även stötta med material och kläder under katastrofsituationer och krig bidrar organisationen till att många får hjälp.

Human Bridge arbete består i att samla in, reparera och skicka ut sjukvårdsmaterial och handikapputrustning främst till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Textilier, såsom kläder och skor, samlas också in och går till direkta biståndsinsatser eller genererar intäkter till olika biståndsprojekt. Varje vecka skickas fyra trailers från Human Bridge fullastade med biståndsmaterial. En till två av dessa innehåller endast sjukvårdsutrustning på väg till sjukhus runt om i världen. Årligen sker insatser till ett 25-tal länder. Human Bridge uppdrag är viktigt: att bidra med utrustning till länder som behöver hjälp med att höja kvaliteten på sjukvården eller andra delar av civilsamhället.

Oavkortat överskott till biståndsinsatser
Human Bridge stiftades av Läkarmissionen och Erikshjälpen som båda hade lång erfarenhet av att bistå med material. Utifrån dessa bildades en egen organisation för materialbistånd – Human Bridge som kan beskrivas som en delad verksamhet, med huvudsyftet i en omfattande näringsverksamhet vars överskott oavkortat går till att finansiera biståndsinsatserna. Utöver egen personal samarbetar man med sociala företag och kommunala arbetsmarknadsenheter för tömning av de 2500 boxar som är utplacerade i mellersta och södra Sverige. I sorteringar och depåer erbjuds arbetsträning för individer som behöver närma sig arbetsmarknaden, och det finns även en trogen grupp volontärer som hjälper till när det behövs.

Som privatperson kan man bidra genom att skänka kläder, skänka pengar och skänka tid. Human Bridge har ett 90-konto och är märkt med Tryggt givande för att säkerställa kvalitet och en transparent, trygg insamling.