Karlsborgs Fästningsmuseum

Följ med på en resa genom den militära historien fram till idag

Inrymt på båda sidor av Garnisonskyrkans storslagna kyrkvalv ligger Karlsborgs Fästningsmuseum mitt i Europas längsta byggnad, det 678 meter långa slutvärnet, i Karlsborgs Fästning. På 2 200m2 kan hela familjen uppleva spännande utställningar som berättar historier om fästningens, hembygdens och de militära enheternas historia i Sveriges reservhuvudstad.

Intressanta utställningar
Karlsborgs Fästningmuseum öppnades 1962 och drivs idag av den ideella föreningen Carlsborgs museiförening. Museet är en del av Sveriges militära arv, SMHA; ett nätverk bestående av 25 statliga och statligt understödda museer. I museet inhyses ett antal olika utställningar som berättar om hur Karlsborg blev Karlsborg, hur fästningsbygget gick till samt skildringar av de förband som befunnit sig i Karlsborg med utrustning, uniformer och vapen. Här kan man även se en unik och uppmärksammad utställning om Specialförbandet SOG, och ta del av vad som krävs för att just du skall bli en del av Specialförbandet.
Nya utställningar byggs upp varje år så det alltid finns något nytt att upptäcka. Fler nyheter väntas i år!

Garnisonskyrkan
En trappa upp från museidelen är Garnisonskyrkan inrymd. Kyrkorummet är byggt i nygotisk stil med koret på långväggen och domineras av en ståtlig ljuskrona bestående av 276 bajonetter. Med sina tre symboler; krona, bajonetter och kedjor vill den påminna om kungamakten, militären och de straffångar som en gång byggde fästningen.

På fästningen finns varierat utbud av fika och matställen.

Utställningar 2023: