Vapenlagar måste vara tydliga!

att myndigheter, domstolar och medborgare kan tillämpa dem lika. Sveriges Vapenägares Förbund (SVF) är ett förbund som i första hand arbetar med frågor som rör vapenlagstiftningen. Stöd arbetet för en tydlig vapenlagstiftning!

Vapenägarna är cirka 600 000 och utgör ungefär 12 % av hela den svenska väljarkåren. SVF är en intressegrupp som sammantaget är en mycket betydelsefull faktor i samhällsdebatten.

SVF anser att det är fel att vapenlagen kriminaliserar en vapenägare som innehar patroner av annan kaliber än den som passar till de egna vapnen. De anser att det är fel att civila vapen jämförs med till exempel militära vapen. Statens skjutvapen faller inte under vapenlagstiftningen.

SVF kräver att våra beslutsfattare avsätter medel för att stoppa vapensmugglingen och den svarta vapenhandeln.

Bli medlem
https://vapenagaren.se

Relaterade artiklar