Spännande utställning om Axel Oxenstierna 

1600-talets Sverige var både en otäck och intressant tid. På utställningen om rikskanslern och statsbyggaren Axel Oxenstierna vid Jäders kyrka utanför Eskilstuna får besökare ta del av den spännande historien om en av grundarna till det moderna Sverige. I ett äldre stall har sex stycken rum byggts upp där vi får se hur vi levde och verkade för 400-år sedan.  

  • Axel Oxenstierna var en unik människa som sysslade med stadsbygget i Sverige under 1600-talet och mycket av det han skapade finns kvar idag. Han var rikskansler från 26 års ålder till sin död 71 år gammal. Bland annat startade han flera myndigheter som vi fortfarande har kvar till exempel vägverket, länsstyrelse och postverket. Han hade en tanke bakom uppbyggnaden av landet men var samtidigt mån om den lilla människan och det kan vi se genom de brev som finns översatta till den moderna svenskan. Där kan vi till exempel läsa att han tänkte på soldatänkan som kunde bo kvar i soldattorpet tills hon hittat något annat. På vår utställning får du ta del av flera delar i både Axels liv, människorna runt honom och hur det var att leva på 1600-talet som rik och fattig, berättar Iha Frykman, på Föreningen Kunskapsturism Kafjärden som anordnar utställningen om Axel Oxenstierna.  

Fängslande landsbygd 

I området kring Jäders kyrka ligger platsen där Axel Oxenstiernas växte upp och ligger begravd.  

  • Anledningen att vi valde att starta upp utställningen just här är att Axel Oxenstierna verkade här i sina ungdomsår och även den sista tiden. Han lät bygga ut Jäders kyrka som han senare begravdes i. Axel gav också instruktioner i sitt testamente att öppna graven vart femtionde år så att man kan se så allt står rätt till.  

Den gamla stallbyggnaden i närheten av kyrkan har inretts och utställningen tar besökaren runt i olika utställningsrum. Här utforskas inte bara kända personligheter under 1600-talet utan även den vanliga människan.  

  • I vissa rum ser man stockarna som man byggde med förr i tiden och några av utställningsrummen är skapade i de gamla spiltorna. Ytan är 350 kvadratmeter så det är ganska stort. Under pandemin har vi inte behövt oroa oss eftersom det är så pass luftigt och besökarna kan röra sig i olika delar, berättar Iha och fortsätter. I ett av rummen handlar det om Oxenstierna som ämbetsman och rikskansler i Sverige och i nästa fokuserar vi mer på bygden här omkring där han växte upp. Axel Oxenstierna kom från en stor gård som heter Fiholm. Där planerade han att bygga ett slott, Fiholms slott. Men slottet blev aldrig byggt, utan endast två flyglar blev färdigställda. I utställningen benämner vi det som ”slottet som aldrig blev byggt”. 

I de olika utställningsrummen får vi också ta del av flera kvinnors öden under den här tiden. 

  • Ett av rummen är helt dedikerat till de kvinnor som var Oxenstierna nära, hans mor, fru och drottning Kristina är personer vi berör. Här tar vi även upp hur det var att vara kvinna under 1600-talet vilket ofta var tufft. Vi har ett nära samarbete med Kafjärdens församling så det går att besöka kyrkan i samband med besöket. Platsen är också väldigt fin och vi har ett litet fik eller så tar man med sig eget och tar en fikapaus efter utställningen, avslutar Iha.  

www.hembygd.se/kunskapsturismkafjarden 

Relaterade artiklar