Sjöfartsmuseet Akvariet

Sjöfartsmuseet Akvariet öppnar äntligen igen

Efter en större om- och tillbyggnad öppnar det nya Sjöfartsmuseet Akvariet för allmänheten lördagen den 10 december. Under öppningshelgen planeras omfattande festligheter.

– Vi kommer att välkomna publiken till en stor invigningshelg 10-11 december, säger Carina Sjöholm, museichef.

– Museet har precis tagit över huset efter den stora om- och tillbyggnaden som genomförts av Higab och personalen kan nu börja flytta in i de tomma lokalerna. Nu påbörjas ett intensivt arbete med att bygga de nya utställningarna, akvariet och publikytorna inför öppningen i december, säger Carina Sjöholm.

FAKTA: Det nya Sjöfartsmuseet Akvariet

Sjöfartsmuseet Akvariet stängde i september 2018 för om- och tillbyggnad. Efter att museet utrymts inleddes arbetet i januari 2020 och drygt två år senare är nu byggprojektet avslutat och parken återställd. När museet öppnar igen den 10 december 2022 möter besökarna ett helt nytt Sjöfartsmuseum och Akvarium under mark.

Här är de viktigaste förändringarna:

  • En ny och större entré mot Karl Johansgatan.
  • En museipark med större grönytor och ett nytt café med uteservering i söderläge.
  • En helt ny akvariebyggnad under mark med tio gånger så stor vattenvolym, 1100 kvadratmeter. Akvariet innehåller ca 15 akvarier, varav det största rymmer 400 000 liter vatten och ett levande korallrev.
  • Ett unikt experiment- och vattenlab för barn och undervisning – Ocean Lab.
  • En ny utställning i det underjordiska Akvariet med världshaven i centrum.
  • Nya basutställningen Hav av historier som upptar över 400 kvadratmeter och svämmar över av dramatisk historia till havs och drygt 300 föremål från museets samlingar.
  • Nya basutställningen Stora Blå där barn och deras vuxna kan uppleva och utforska havet genom lärande lek.
  • Ny barnutställning där de allra yngsta besökarna kan upptäcka havet med alla sinnen har utformats av studenter på Child Culture Design vid HDK.
  • Nya, tillfälliga fotoutställningen Arven efter varven om livet vid Göteborgs varvsindustrier.
  • Bättre tillgänglighet med nya trappor och hissar.

www.sjofartsmuseetakvariet.se

Källa
Bild: Unsplash

Relaterade artiklar