Lepramissionen

Kunskap är det viktigaste vapnet mot lepra

Lepra, eller spetälska som det förut kallades drabbar fortfarande miljontals människor, främst i tättbefolkade områden med dålig hygien. Lepramissionen i Kumla är en organisation på kristen grund som främst arbetar i Indien, Nigeria och DR Kongo. Lepramissionen är en del av The Leprosy Mission International, en sammanslutning med 30 organisationer med målsättning att informera, bota och arbeta mot stigmatisering. 

Lepramissionen i Sverige har fem anställda och ett antal volontärer som stödjer projekt som på olika sätt arbetar för att öka kännedom om sjukdomen. Man söker även pengar från företag, organisationer och har samarbetar med Sida genom Svenska Missionsrådet. 

  • Det var 150 år sedan som en forskare i Norge upptäckte att lepra var en bakteriesjukdom. Kristina, den siste svensken som smittades av lepra var från Järvsö. Hon blev smittad vid första världskriget och dog så sent som 1976, berättar Johan Bäckrud på Lepramissionen. 

Lång inkubationstid 

Inkubationstiden är lång. Det kan röra sig om flera decennier och smittorisken är låg. Är någon smittad i en familj så är det statistiskt sett tio procents chans att någon annan får det eftersom lepra bara utvecklas hos personer med försvagat immunförsvar. 

  • Symptomen kan variera och därför är den drabbade ofta inte medveten om att det rör sig om lepra. Huden angrips och de ytliga nerverna. Slemhinnorna i framför allt näsa och ögon angrips också. Man kan få förlorad känsel, ögonproblem som svårighet att blinka, klohand som gör det svårt att greppa och förlorad känsel som medför att man kan bränna sig utan att märka det, berättar Johan vidare. 

Går att bota 

Flera former av lepra finns. Vid en form angrips stora delar av huden och knutliknande hudförändringar kan uppstå. Näsan blir då insjunken och vissa får bölder i ansiktet på grund av bakterieansamlingar. 

  • Lepra går dock att bota med antibiotika. Man får tre olika mediciner och efter start av behandling smittar man inte längre. Efter sex månaders behandling kan skadorna minimeras om diagnosen ställs tidigt. 

Minskar stigmatisering 

En av Lepramissionens viktigaste uppgifter är dock arbetet med att minska stigmatiseringen. De arbetar även med funktionsnedsatta och kvinnor i en utsatt situation. 

  • Det går inte att arbeta med bara lepradrabbade, för då ökar bara stigmatiseringen. Vi bedriver undervisning för familjer och byar och hjälper lepradrabbade och deras anhöriga tillbaka in i samhället. Bara i Indien finns det ett hundratal lagar som diskriminerar lepradrabbade. De som undervisas sprider sedan vidare kunskapen till andra grupper i samhället. 

Lepramissionen.se

Stöd lepramissionen på:
Swish: 9003930 
Bankgiro: 900-3930 
Postgiro: 90 03 93-0 

Lepramissionen arbetar med att: 

  • Utöka servicen till avlägsna byar för att ge de boende tillgång till vård. 
  • Utbilda lokala kirurger att operera och transplantera hud när sår inte läker. 
  • Utbilda leprasjuka att ta hand om skador och sår, i till exempel i självhjälpsgrupper. 
  • Utbildar och stödjer lepradrabbade att hitta självförsörjning genom utbildning.  
  • Utbilda sjukvårdspersonal och civilsamhället om lepra.
Relaterade artiklar