Moderna Trähus

Dags att ge fingret åt betong

Moderna Trähus är pionjärer i den nödvändiga klimatomställningen. De har redan gjort sig kända för sina visionära stolphus som svävar ovan marken, sina ambitiösa klimatmål och framhållandet av det naturliga materialet trä. Nu tar Moderna Trähus fram ett nytt koncept som de med glimten i ögat kallar Fuck Concrete. 

Många är i dag överens om att förändring måste ske för att rädda klimatet, men långt ifrån alla är redo att gå från ord till handling. På Moderna Trähus har man konstaterat att om något ska hända så måste företag våga göra förändringar. 

Många pratar om klimatet idag, men det görs helt enkelt inte tillräckligt. Vi bestämde oss 2020 för att bli helt klimatneutrala och som konsekvens av det tar vi nu bort betong, cellplast och armering. I stället bygger vi helt i trä, inklusive isoleringen. Lite som man byggde förr i tiden, säger Michel Silverstorm som är grundare och ägare av Moderna Trähus

“Man kan kalla det vår revolt mot hela byggindustrin”

Michel Silverstorm

LÅNGFINGRET TILL MILJÖFÖRSTÖRING 

Nu lanserar Moderna Trähus alltså ett nytt koncept, där man helt enkelt räcker fulfingret åt de storskaliga metoder som långsiktigt negativa konsekvenser på klimatet. Att avstå från betong, cellplaster och armering menar Michel är en signal till en byggbransch som på många håll borde rannsaka sig själv och ta sig i kragen. 

– Vårt nya koncept Fuck Conrete är både skämtsamt och högst allvarligt. Man kan kalla det vår revolt mot hela byggindustrin, deklarerar Michel.  

PRAKTISKT OCH PRAKTFULLT 

I arbetet med konceptet Fuck Concrete samarbetar Michel Silverstorm än en gång med arkitekten Patrik Windisch som hjälpt till att ta fram en vacker och funktionell design. 

Vi tittar på alla delar. Det är viktigt att det är både estetiskt tilltalande och miljövänligt. Vi fäller in solcellspaneler i taket så de inte ligger fult utanpå. Vi gör en livscykelanalys av huset, och vi ställer höga krav på alla leverantörer för att garantera hela husets klimatpåverkan, säger han. 

Husen som i dagsläget ligger på ritbordet med färdiga 3D-bilder kommer inom en snar framtid att kunna beskådas på plats då Michel planerar att ställa upp visningshus. 

DET ÖVERLÄGSNA TRÄET 

Kärleken till materialet trä går inte att ta miste på när man pratar med Michel. Han påpekar hur alla andra material är underlägsna rent trä.  

Trä är starkt, ljuddämpande, och innehåller inga bindemedel, lim eller andra kemikalier. Dessutom krävs ingen energi som släpper ut koldioxid vid framställningen, tvärtom binder trä stora mängder koldioxid under sin tillväxt och livstid. Vilket annat material gör det? Framgent måste vi också adressera problemen med kallhyggesavverkningen som tillämpas idag, den är inte bra för vår natur och biologiska mångfald. Men ska vi bygga mer i trä blir det svårt att hitta ett klimatvänligare avverkningsmodell, det är tyvärr ett val mellan pest och kolera, tyvärr. 

“Det är egentligen konstigt att en liten aktör som Moderna Trähus ska vara pionjärer”

Ingen borde väl längre tvivla på att vi idag står inför en omfattande klimatkris. Ändå är branschens utveckling enormt trög och Michel sparar inte på krutet i sin kritik. 

Det är egentligen konstigt att en liten aktör som Moderna Trähus ska vara pionjärer på det här området. Kanske är många av de stora aktörerna bakbundna av sin organisationsstruktur och sina i sin tur stora leverantörer. Men jag hoppas på sikt att vi ska kunna visa vägen för hela branschen. 

I beslutet att bli klimatneutral inspirerades Michel av klimataktivisten Greta Thunbergs framträdanden. 

– Jag satte mig och tänkte: Vad kan jag göra och bidra med? Det handlar ju faktiskt om att lämna efter oss en värld som våra barn och barnbarn också ska få leva och trivas i. Ur det perspektivet är det ett enkelt val att välja den inriktning som Moderna Trähus har gjort, säger Michel Silverstorm avslutningsvis.  

Träull

5 tips för dig som skall bygga eller köpa hus idag


  • Bygg så lite med betong, cellplast och armering som det bara går. Dessa material är extremt skitiga och förstör tomten i stället för att ta vara på dess naturliga värden. 
  • Du ska bygga i trä, det är det enda hållbara alternativet. Men jag brukar säga att vi ska bygga så lite i trä som möjligt. Alltså: Vi ska använda skogens resurser smart då den är begränsad, och inte bygga med korslimmat trä eller onödigt mycket trä. Det är rent resursslöseri. En regelstomme är stark, lätt och den bästa lösningen. 
  • Du ska välja bort plast och skitig mineralull. En diffusionsspärr som andas och träfiber som är en restprodukt från skogsbruket är långt mycket bättre. 
  • Det är 2020-talet. Du ska eller bör åtminstone förbereda för solceller, batteribackup och smarthem-funktioner. Allt annat är galenskaper.  
  • Du ska kräva av din husleverantör att transporterna ska ske på HVO 100 – just nu är det den bästa lösningen, även om den inte är optimal. 

Läs mer på www.modernatrahus.se

Relaterade artiklar